Ody belgesi nasıl alınır

ODY belgesi nasıl alınır?

ODY Belgesi, uluslararası veya yurt içinde yük veya yolcu taşıyan karayolu firmalarının bünyesinde barındırdıkları orta düzey yönetici pozisyonundaki kişilerde mutlaka

Src Belgesi Fiyatları

29966 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim ve Gelişim Kursları Yönetmeliğinin 31. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, sürücü

ZAMAN TARİFESİ

Zaman Tarifesi  Nedir? Tarifeli taşımalarda taşıma faaliyetlerini zaman yönünden düzenleyen ve uyulması zorunlu olan belgeyi ifade eder.

ZAMAN TARİFELERİ

Zaman Tarifeleri Nedir? MADDE 58- (1) Tarifeli yolcu taşımaları zaman tarifesine tabidir. (2) Yetki belgesi sahipleri tarafından geçerlilik süresi de

UYARMA

Uyarma Nedir? MADDE 76 – (1) Bu Yönetmeliğin; a) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine aykırı hareket edenlere 10
Uluslararası Taşımacılık

ULUSLARARASI TAŞIMALAR

Uluslararası Taşımalar Nedir? Uluslararası taşımaların kapsamı Uluslararası taşıma yetkisi Sınır kapıları ve tampon bölgelerdeki yasak haller Kota uygulaması, anlaşmasız ülkelere