SRC3 Neyi Kapsar?

SRC3 Neyi Kapsar?

Adını sıkça duyduğunuz SRC3 belgesi hakkında neler biliyorsunuz? SRC Sertifikası Nedir? SRC sertifikası zorunlu mu? Ne tür SRC belgesi vardır? SRC3 neyi kapsar? SRC belgesi, insan ve eşya taşımak isteyen tüm ticari araç sürücülerinin alması gereken …
Tali Yol Ne Demek?

Tali Yol Ne Demek?

İkincil yollar, iki veya daha fazla yeri birbirine bağlayan ana yollardır. Genellikle trafik sıkışıklığını atlatmak için kullanılırlar ve işçiler ve yolcular için bir kısayol görevi görürler. İkincil yollar, arabalar ve kamyonlar dâhil olmak üzere farklı …
SRC 4 Neyi Kapsar? 

SRC 4 Neyi Kapsar? 

Src 4 neyi kapsar sorusu ile zaman zaman karşılaşmak mümkündür. Src 4 belgesi yurtiçi yani şehirlerarası yük, kargo ve eşya taşımacılığı için gerekli olan bir mesleki yeterlilik belgesidir. Şahsi olarak ya da ticari amaçlı bu işi …
Ehliyet Sınavına Hazırlık

Ehliyet Sınavına Nasıl Hazırlanılır?

Yılın belirli zamanlarında yapılan ehliyet sınavı, sürücü belgesini edinmek için en önemli, hatta tek adım denebilir. Ehliyet almayı düşünen kişiler bu sınava girerler ve sınavdan geçerli not aldıktan sonra ehliyet almaya hak kazanırlar. Ehliyet sınavı …
Ody belgesi nasıl alınır

ODY belgesi nasıl alınır?

ODY Belgesi, uluslararası veya yurt içinde yük veya yolcu taşıyan karayolu firmalarının bünyesinde barındırdıkları orta düzey yönetici pozisyonundaki kişilerde mutlaka bulunması gereken bir belgedir. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 4925 sayılı kanununa göre firmalar sahip oldukları yetki …
Src Belgesi Sınav Soruları

Src Belgesi için Sınav Soruları

Src belgesi yük ve yolcu taşımacılığı yapan bütün sürücülerin alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir. Bu belgeyi almak için bir çok dersten eğitime girmeniz gerekmektedir. Öncelikle bu eğitimlerde görülen ders konuları ve src sınav soruları hakkında …

Src Belgesi Fiyatları

29966 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim ve Gelişim Kursları Yönetmeliğinin 31. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, sürücü fiyatları yönetmelik hükümlerine göre belirlenmektedir. Kurs ücreti her yılın ilk günü belirlenir ve kurs ücreti …

ZAMAN TARİFESİ

Zaman Tarifesi  Nedir? Tarifeli taşımalarda taşıma faaliyetlerini zaman yönünden düzenleyen ve uyulması zorunlu olan belgeyi ifade eder.

ZAMAN TARİFELERİ

Zaman Tarifeleri Nedir? MADDE 58- (1) Tarifeli yolcu taşımaları zaman tarifesine tabidir. (2) Yetki belgesi sahipleri tarafından geçerlilik süresi de belirtilmek suretiyle hazırlanan zaman tarifelerinin uygulamaya konulmadan önce Bakanlığa onaylatılması zorunludur. (3) Yetki belgesi sahipleri …

UYARMA

Uyarma Nedir? MADDE 76 – (1) Bu Yönetmeliğin; a) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine aykırı hareket edenlere 10 uyarma, b) 13 üncü maddesinin onbeşinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 5 uyarma, c) 17 nci …