Ody belgesi nasıl alınır

ODY belgesi nasıl alınır?

ODY Belgesi, uluslararası veya yurt içinde yük veya yolcu taşıyan karayolu firmalarının bünyesinde barındırdıkları orta düzey yönetici pozisyonundaki kişilerde mutlaka bulunması gereken bir belgedir. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 4925 sayılı kanununa göre firmalar sahip oldukları yetki …
Src Belgesi Sınav Soruları

Src Belgesi için Sınav Soruları

Src belgesi yük ve yolcu taşımacılığı yapan bütün sürücülerin alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir. Bu belgeyi almak için bir çok dersten eğitime girmeniz gerekmektedir. Öncelikle bu eğitimlerde görülen ders konuları ve src sınav soruları hakkında …

Src Belgesi Fiyatları

29966 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim ve Gelişim Kursları Yönetmeliğinin 31. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, sürücü fiyatları yönetmelik hükümlerine göre belirlenmektedir. Kurs ücreti her yılın ilk günü belirlenir ve kurs ücreti …

ZAMAN TARİFESİ

Zaman Tarifesi  Nedir? Tarifeli taşımalarda taşıma faaliyetlerini zaman yönünden düzenleyen ve uyulması zorunlu olan belgeyi ifade eder.

ZAMAN TARİFELERİ

Zaman Tarifeleri Nedir? MADDE 58- (1) Tarifeli yolcu taşımaları zaman tarifesine tabidir. (2) Yetki belgesi sahipleri tarafından geçerlilik süresi de belirtilmek suretiyle hazırlanan zaman tarifelerinin uygulamaya konulmadan önce Bakanlığa onaylatılması zorunludur. (3) Yetki belgesi sahipleri …

UYARMA

Uyarma Nedir? MADDE 76 – (1) Bu Yönetmeliğin; a) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine aykırı hareket edenlere 10 uyarma, b) 13 üncü maddesinin onbeşinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 5 uyarma, c) 17 nci …
Üst Düzey Yönetici Belgesi

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ (ÜDY)

Üst Düzey Yönetici (Üdy) Nedir? Bu Yönetmelik yönetimi faaliyeti bir gerçek ya da tüzel kişiliği temsil ediyor ve ilzamayı planlıyor ve / veya bu alanda faaliyetlerini fiilen sevk ve idare ediyor sürekli ve etkin bir …

ULUSLARARASI TAŞIMALARIN KAPSAMI

Uluslararası Taşımaların Kapsamı Nedir? MADDE 65- (1) Uluslararası yolcu ve eşya taşımaları; a) Türkiye’ye karayoluyla veya demiryoluyla herhangi bir hudut kapısından giren veya Türkiye’nin herhangi bir deniz limanına deniz yoluyla gelen yüklü karayolu taşıtlarının, herhangi …
Uluslararası Taşımacılık

ULUSLARARASI TAŞIMALAR

Uluslararası Taşımalar Nedir? Uluslararası taşımaların kapsamı Uluslararası taşıma yetkisi Sınır kapıları ve tampon bölgelerdeki yasak haller Kota uygulaması, anlaşmasız ülkelere ait taşıt izinleri ve yabancı plakalı taşıtların trafik mevzuatına uyma zorunluluğu Geçiş ücretleri

ULUSLARARASI TAŞIMA YETKİSİ

Uluslararası Taşıma Yetkisi Nedir? MADDE 66- (1) 65 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (c), (ç) ve (d) bentleri kapsamındaki taşımalar, uluslararası taşımacılık alanında Bakanlıktan yetki belgesi almış kişilerin taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlar ve ikili ve …