ilk yardım sertifikası

BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ VE TEMEL HÜKÜMLER

başlangıç hükümleri ve temel hükümler

Başlangıç Hükümleri

  • Amaç | Kapsam | Dayanak | Tanımlar

Temel Hükümler

  • Yetki belgesi alma zorunluluğuYetki belgesi türleri | Taşımacılık faaliyetlerinde genel kural
  • Mevzuata uygun taşımacılık faaliyeti yapılması ve yasaklar | Taşımacılık faaliyetlerinde hizmetin sürekliliği ve engellenemeyeceği
  • Sınırlamalar, kısıtlamalar ve geçici düzenlemeler | Tehlikeli maddelerin ve tehlikeli atıkların taşınması

Çekici Nedir?

Leave a Reply