ilk yardım sertifikası

C TÜRÜ YETKİ BELGELERİ

C Türü Yetki Belgeleri Nelerdir?

(3) C türü yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

  • a) C1 yetki belgesi: Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,
  • b) C2 yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara,
  • c) C3 yetki belgesi: Ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara, verilir.

Leave a Reply