ilk yardım sertifikası

DENETİM

Denetim Nedir?

Denetim nedir?

MADDE 70-

  • (1) Yetki belgesi sahiplerinin Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında yer alan faaliyetleri Bakanlığın denetimine tabidir.
  • (2) Bakanlık yapacağı denetimleri; kendisinin yanı sıra, Kanunun 35 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak bu Yönetmeliğin 71 inci maddesiyle yetkili kıldığı diğer kamu kurum ve kuruluşları eliyle yapar.
  • (3) Denetimle ilgili olarak yetkili kılınan kuruluşlar Bakanlıkla her zaman işbirliği içinde olmak ve Bakanlık talimatlarını yerine getirmek zorundadırlar.
  • (4) Denetim yapmakla görevli/yetkili olanlar tarafından istenilen belgelerin verilmesi zorunludur.
  • (5) Denetimle ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

Src Belgeleri

Leave a Reply