ilk yardım sertifikası

Dağıtım Usulü ve Özel Şartlar

Avusturya’ya veya Avusturya Üzerinden Transit Geçerek Diğer Avrupa Ülkelerine Yapılacak Taşımalar:

İçindekiler →

A-Dağıtım Usulü

Transit kapsamında gerçekleştirilen taşımalar için 2’şer aylık dönemler itibariyle ayrılan Avusturya geçiş belgesi sayısı, Avusturya yeşil tektip (İkili/Transit/3.ülke) geçiş belgesi kotasının 1/6 sını geçemez. İki aylık dönemler için ayrılan belgelerin tükenmesi durumunda ilave belge verilmez, belgelerin bitmemesi durumunda ise kalan belgeler takip eden dönemlere aktarılır.
Avusturya Makamlarından dönemler halinde temin edilen belgelerin zamanında ülkemize ulaşmaması halinde, iki aylık dönem içerisinde dağıtılacak sayıyı aşmamak ve daha sonra mahsup edilmek kaydıyla diğer belgelerden kullandırılabilir.
Ödül belgeleri hariç, Avusturya’ya yük almak üzere boş çıkış yapacak taşıtlara ve diğer ülkelere yük götürüp dönüş yükünü Avusturya’dan alacak taşıtlara Avusturya geçiş belgesi tahsis edilmez.

B-Özel Şartlar

1- Transit taşımalar:

Avusturya’dan transit geçmek suretiyle diğer ülkelere yük götürecek olan ,

 • a) Yaş meyve, sebze ve su ürünleri yüklü taşıtlara (Patates, fındık ve taşınan yükün ağırlık olarak % 40’ını aşan karpuz veya kavun, taze ve kuru soğan, defne yaprağı taşıyan taşıtlar hariç)
 • b) Canlı çiçek yüklü taşıtlara,
 • c) TIR Karnesi veya Transit Beyannamesinde dondurulmuş gıda maddesi olarak belirtilmiş yükler ile aslı ibraz edilecek sağlık sertifikasında belirli bir sabit sıcaklıkta taşınmasının gerektiği belirtilen bozulabilir gıda maddesi ve benzeri yüklü frigorifik taşıtlara,
 • d) Isıtmalı tank/tanker biçiminde olan yarırömorklara,
 • e) Fatura değeri en az 250.000 Euro olan tıbbi müstahzarat – ilaç taşıyan frigorifik taşıtlara,
  Avusturya geçiş belgesi tahsis edilir.

Yükün en az % 90’nı için yukarıda yer alan şartların sağlandığı taşımalarda, geri kalan kısmın yükle ilgili (ambalaj,etiket, vs.) malzeme olması halinde de Avusturya geçiş belgesi verilir.

2- İkili taşımalar:

 • a) Yükün tamamının Avusturya’ya taşınması durumunda tonaj şartı aranmaz.
 • b) Yükün en az % 60’ının Avusturya taşındığının Serbest Bölge İşlem Formu aslı veya Gümrük Çıkış Beyannamesi (alıcı adresi veya gideceği ülke Avusturya olmalıdır.) veya Mahrece İade Beyannamesinin ibraz edilmesi şartıyla Avusturya geçiş belgesi tahsis edilir.
 • c) Avusturya’ya ikili taşımalarda, Avusturya üzerinden yapılan transit taşımalar bölümündeki şartları sağlayan taşımalara -yukarıda (a) ve (b) fıkralarında belirtilen koşullar dikkate alınmaksızın- Avusturya geçiş belgesi tahsis edilir.

3-Parsiyel taşımalar:

 • a) Avusturya’ya parsiyel yük götürecek taşıtların bu ülkeye en az 5 ton (ambalaj malzemesinde 2,5 ton) yüklü olması ve bu ülkeye taşınan yükün en az % 60’ı için Serbest Bölge İşlem Formu aslı veya Gümrük Çıkış Beyannamesi (alıcı adresi veya gideceği ülke Avusturya olmalıdır.) veya Mahrece İade Beyannamesinin ibraz edilmesi şartıyla Avusturya geçiş belgesi verilir.
 • b) Avusturya’ya parsiyel taşımalarda, Avusturya üzerinden yapılan transit taşımalar bölümündeki şartları sağlayan taşımalara –yukarıda (a) fıkrasında belirtilen koşullar dikkate alınmaksızın- Avusturya geçiş belgesi tahsis edilir.

4- Avusturya Ro-La tren hattı kullanımı karşılığı alınan ödül(bonus) geçiş belgeleri:

 • a) Tren bileti aslını ilgili dağıtım bürosuna ibraz eden firmalara, bir gidiş-dönüş veya 2 tek yön tren bileti kullanımı karşılığında bir adet Avusturya geçiş belgesi verilir.
 • b) Bu Yönergenin 8 inci maddesinin B-Özel Şartlar bölümünün birinci ve üçüncü fıkralarında belirlenen taşımaların haricindeki, Avusturya’dan transit geçecek ancak taşıdıkları yük cinsi itibariyle Avusturya belgesi alamayan taşıtlar, Avusturya, Macaristan, Slovenya, Romanya veya İtalya’dan trene binmek suretiyle Avusturya’dan transit geçeceklerdir. Bu araçların tren kullanımı karşılığı Avusturya’dan alınacak geçiş belgeleri aynı taşımacıya birebir oranında tahsis edilir.
 • c) İtalya varışlı deniz yolu hatlarını takip ederek tren kullanan taşıtlar hak etmiş bulundukları Avusturya ödül geçiş belgesini sadece RO-RO hatlarına yönelik dağıtım yapan bürolardan alabilirler. Bu taşıtlara, hak etmiş oldukları Avusturya ödül geçiş belgeleri, sene başından itibaren tren kullanım sayıları baz alınarak dağıtılır.
 • d) Trieste’de yapılacak Avusturya ödül (bonus) belgelerinin dağıtımında; trenlerin doluluk oranları dikkate alınarak firmalara en fazla tren kullanımları kadar Avusturya ödül ( bonus) belgesi verilir.

GEÇİŞ BELGESİ YÖNERGESİ

AMAÇ

KAPSAM

TANIMLAR

Danışma Komisyonunun Çalışma Usulü

Başvuru

Geçiş Belgesi Dağıtımı Yapılacak Yerler

Dağıtım Büroları

Belge Dağıtımının Genel Şartları

Avusturya’ya veya Avusturya Üzerinden Transit Geçerek Diğer Avrupa Ülkelerine Yapılacak Taşımalar:

İtalya’ya veya İtalya Üzerinden Transit Geçerek Diğer Avrupa Ülkelerine Yapılacak Taşımalar:

Makedonya ve Arnavutluk Ülkelerine Yapılacak Taşımalar:

Bulgaristan, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan ve Karadağ’a Yapılacak Taşımalar:

Rusya’ya ve Rusya Üzerinden Geçilerek Diğer Ülkelere Yapılacak Transit Taşımalar:

Ukrayna ve Beyaz Rusya’ya Yapılan Taşımalar:

Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan’a Yapılan Taşımalar:

Kazakistan’a ve Kazakistan Üzerinden Geçilerek Diğer Ülkelere Yapılacak Transit Taşımalar:

Romanya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Fransa, İspanya, Tunus, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, Polonya, Almanya, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Belçika, Hollanda, İngiltere, Lüksemburg, İsviçre ve İrlanda ile Ülkemiz Arasında Yapılan Taşımalar:

Çok Girişli Geçiş Belgelerinin Dağıtımı

İzlenecek Güzergahlar

Leave a Reply