ilk yardım sertifikası

GEÇİŞ BELGESİ YÖNERGESİ ÇOK GİRİŞLİ

Çok Girişli Geçiş Belgelerinin Dağıtımı

A-Dağıtım Usulü

1- Almanya ve Portekiz’e ait çok girişli geçiş belgeleri; bu ülkelere bir önceki yılın ilk 11 ayı içerisinde yapılan toplam sefer sayısının ilgili ülkeye ait belge sayısına bölünerek çıkan sayıya göre firma sefer sayısı dikkate alınarak Bakanlıkça tahsis edilir.

2- Fransa çok girişli geçiş belgeleri; Fransa’ya bir önceki yılın ilk 11 ayı içerisinde yapılan toplam sefer sayısının Fransa’ya ait belge sayısına bölünerek çıkan sayıya göre firma sefer sayısı dikkate alınarak Bakanlıkça tahsis edilir.

3- Gürcistan çok girişli geçiş belgeleri; İkili, transit ve boş giriş/dönüş yükü taşıması yapmak üzere yurtdışına çıkış yapacak olan her bir taşıta bir adet olmak üzere tahsis edilir. Taşıta aynı yıla ait ikinci bir çok girişli geçiş belgesi tahsis edilmez.

4- Belçika ve Hollanda çok girişli geçiş belgeleri;

  • a) Belçika belgelerinin %80’i Belçika, İngiltere ve İrlanda’ya, Hollanda belgelerinin %80’i ise Hollanda’ya bir önceki yılın ilk 11 ayı içerisinde yapılan toplam sefer sayısının ülkelere ait yukarıda belirtilen oranda dağıtımı yapılacak belge sayısına bölünerek çıkan sayıya göre firma sefer sayısı dikkate alınarak Bakanlıkça tahsis edilir.
  • b) Hollanda 3.ülke çok girişli geçiş belgeleri herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın genel kullanıma açılır.
  • c) Bakanlık tarafından tahsis edilen Almanya, Fransa ve Portekiz’e ait çok girişli belgelerin tamamı ile Belçika ve Hollanda çok girişli geçiş belgelerinin %80’lik kısmına ait çok girişli belgelerin dağıtım listesi her yıl 15-Ocak’tan itibaren Bakanlığın internet adresinde (kugm.gov.tr) yayımlanır.
  • d) Bakanlık tarafından % 80 oranında tahsis edilen Belçika ve Hollanda çok girişli geçiş belgeleri dışındaki % 20’lik belgenin % 15’i ile %80’lik belge dağıtımdan kalan belgeler, adına belge tahsisi yapılamayan ve/veya adına belge tahsisi yapılan ancak tahsis edilen belgelerin yetersiz olduğu gerekçesiyle yeniden talepte bulunan ve bu ülkelere ikili, transit ve dönüş yükü taşıması yapacağını belgeleyen firmalara talep etmeleri halinde özmal çekici olarak kayıtlı taşıt sayısını en fazla 2/3 oranını geçmeyecek şekilde TOBB tarafından tahsis edilir. Diğer kalan % 5’lik kısım ise, Bakanlığın yapacağı değerlendirmelere göre tahsis edilir.

5- Adına çok girişli geçiş belgesi tahsis edilip, yayım tarihinden itibaren 30 gün içerisinde belgelerini teslim almayan firmalar tahsis hakkını kaybetmiş sayılır.

6- Bakanlık tarafından tahsis edilen çok girişli belgelerin dağıtımı TOBB tarafından yapılır.

B-Özel Şartlar

  • a) Belçika ve Hollanda çok girişli geçiş belgeleri firmaların, yetki belgesinde özmal çekici olarak kayıtlı taşıt sayısını en fazla 2/3 oranını geçmeyecek şekilde tahsis edilir.
  • b) Fransa, Almanya ve Portekiz çok girişli geçiş belgelerinin, zayi edilmesi durumunda, yerine yeni çok girişli geçiş belgesi tahsis edilmez.
  • c) Almanya, Fransa ve Portekiz çok girişli geçiş belgelerinden artan belge olduğu takdirde kalan belgeler ikili ve transit taşımalar için genel kullanıma açılır.

GEÇİŞ BELGESİ YÖNERGESİ

AMAÇ

KAPSAM

TANIMLAR

Danışma Komisyonunun Çalışma Usulü

Başvuru

Geçiş Belgesi Dağıtımı Yapılacak Yerler

Dağıtım Büroları

Belge Dağıtımının Genel Şartları

Avusturya’ya veya Avusturya Üzerinden Transit Geçerek Diğer Avrupa Ülkelerine Yapılacak Taşımalar:

İtalya’ya veya İtalya Üzerinden Transit Geçerek Diğer Avrupa Ülkelerine Yapılacak Taşımalar:

Makedonya ve Arnavutluk Ülkelerine Yapılacak Taşımalar:

Bulgaristan, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan ve Karadağ’a Yapılacak Taşımalar:

Rusya’ya ve Rusya Üzerinden Geçilerek Diğer Ülkelere Yapılacak Transit Taşımalar:

Ukrayna ve Beyaz Rusya’ya Yapılan Taşımalar:

Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan’a Yapılan Taşımalar:

Kazakistan’a ve Kazakistan Üzerinden Geçilerek Diğer Ülkelere Yapılacak Transit Taşımalar:

Romanya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Fransa, İspanya, Tunus, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, Polonya, Almanya, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Belçika, Hollanda, İngiltere, Lüksemburg, İsviçre ve İrlanda ile Ülkemiz Arasında Yapılan Taşımalar:

Çok Girişli Geçiş Belgelerinin Dağıtımı

İzlenecek Güzergahlar

Leave a Reply