ilk yardım sertifikası

GEÇİŞ BELGESİ YÖNERGESİ RUSYA

Madde 13: Rusya’ya ve Rusya Üzerinden Geçilerek Diğer Ülkelere Yapılacak Transit Taşımalar

A-Dağıtım Usulü

1-Rusya ikili geçiş belgeleri üçer aylık dönemler halinde kullanıma açılır. Üç ay içinde belgenin tükenmesi halinde ilave belge verilmez. Dönemi içinde kullanılmayan belgeler takip eden dönemlere aktarılır.

  • Rusya ikili geçiş belgeleri, Rusya’ya ihraç taşıması yapan taşıtlar için genel kullanıma açılır. Frigorifik özellikli taşıtlara öncelikle ikili/frigorifik belge tahsis edilir.Rusya’dan dönüş yükü taşıması yapan C türü, L2, M3ve R2 yetki belgesi sahibi firmalara ise 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yapılacak üç adet Rus aracı yüklemeleri karşılığında 1 adet Rusya ikili hakediş geçiş belgesi tahsis edilir.

2- Bir ay içerisinde belgelerini kullandırmayan R2 yetki belgesi sahiplerine, söz konusu belgeleri kullandırıncaya kadar Rusya ikili hakediş geçiş belgesi tahsis edilmez.

3-Rusya Federasyonu transit geçiş belgeleri herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın genel kullanıma açılır.

4- Rusya 3. ülke geçiş belgeleri, ülkemiz üzerinden transit geçilerek Rusya’ya üçüncü ülke taşıması yapacak taşımacılara tahsis edilir.

B-Özel Şartlar

1- Rusya Federasyonuna çekicisiz “yarırömork”la yapılan taşımalara geçiş belgesi tahsis edilmez.

2- R2 hariç, C türü, L2 veya M3 yetki belgesi sahipleri kendilerine tahsis edilen Rusya ikili geçiş belgelerini, başka firmalara devredemez ve kullandıramazlar.

3- İhraç kapsamında Rusya’ya veya Rusya üzerinden gönderilen geçici plakalı taşıtları çekerek götüren yetki belgeli çekicilere, talep etmeleri halinde1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yapılacak 3 adet Rus aracı yüklemesi karşılığında 1 adet olmak üzere hakediş ikili Rusya geçiş belgesi veya Rusya transit geçiş belgesi tahsis edilir.

4- Rus taşıtı yüklemelerine ilişkin evrakların yükleme tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde TOBB’a ibraz edilmesi şarttır. Bu süreden sonra yükleme evraklarını ibraz eden firmalara 3 adet Rus aracı yüklemesi karşılığında sadece ½ oranında Rusya ikili hakediş geçiş belgesi tahsis edilir.

5-Taşımacılar, Rus taşıtı yüklemelerine ilişkin kanıtlayıcı evrakları (Navlun faturası ve/veya Tahsilat makbuzu, Rus aracı tescil belgesi, Tasdikli Gümrük Beyannamesi veya Serbest Bölge İşlem Formu veya TIR Karnesi ekli Transit Dilekçe, CMR, Rus aracı sürücü pasaportu ve T.C Geçiş Belgesi fotokopilerini) geçiş belgesi dağıtım bürolarına teslim edecektir. Bu belgelerden herhangi birini usulsüz olarak düzenleyip ibraz eden veya sahtesini üretenler ile belgeler üzerinde silinti, kazıntı veya ekleme yapmak suretiyle yanlış ve yanıltıcı belge ibraz ettiği tespit edilen firmalara, bu Esaslarda ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yer alan müeyyidelerin yanı sıra bir yıl süresince Rusya geçiş belgesi de tahsis edilmez.

6-Rusya’ya kesin ihracatı yapılan taşıtların (mobil santral, iş makinesi ve benzeri) geçiş belgesi kullanan Rus plakalı çekicilerle çekilmek suretiyle Rusya’ya taşınması halinde, 13 üncü maddesi B-Özel Şartlar bölümünün altıncı fıkrasında yer alan kanıtlayıcı evrakların, dağıtım bürolarına ibraz edilmesi halinde bu taşımalar Rus aracı yüklemesi olarak kabul edilir ve karşılığında hakediş ikili geçiş belgesi tahsis edilir.

7-Sarp veya Türkgözü veya Gürbulak’tan çıkış yaparak Kazakistan’a veya Kırgızistan’a yük götüren ve dönüşlerinde Rusya’dan dönüş yükü alacağını beyan eden taşıtlara Rusya ikili hakediş geçiş belgesi, Rusya üzeri dönüş yapacak olanlara ise Rusya transit geçiş belgesi tahsis edilir.

8-Bir Gümrük Beyannamesi veya bir Serbest Bölge İşlem Formu kapsamında birden fazla Rus taşıtı yüklemesi yapan firmaların, bu Yönerge’nin 13 üncü maddesi B-Özel Şartlar bölümünün beşinci fıkrasında belirtilen yükleme evraklarını her bir taşıma için ayrı olarak ibraz etmesi halinde de bu taşımalar Rus yüklemesi olarak değerlendirilir.

GEÇİŞ BELGESİ YÖNERGESİ

AMAÇ

KAPSAM

TANIMLAR

Danışma Komisyonunun Çalışma Usulü

Başvuru

Geçiş Belgesi Dağıtımı Yapılacak Yerler

Dağıtım Büroları

Belge Dağıtımının Genel Şartları

Avusturya’ya veya Avusturya Üzerinden Transit Geçerek Diğer Avrupa Ülkelerine Yapılacak Taşımalar:

İtalya’ya veya İtalya Üzerinden Transit Geçerek Diğer Avrupa Ülkelerine Yapılacak Taşımalar:

Makedonya ve Arnavutluk Ülkelerine Yapılacak Taşımalar:

Bulgaristan, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan ve Karadağ’a Yapılacak Taşımalar:

Rusya’ya ve Rusya Üzerinden Geçilerek Diğer Ülkelere Yapılacak Transit Taşımalar:

Ukrayna ve Beyaz Rusya’ya Yapılan Taşımalar:

Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan’a Yapılan Taşımalar:

Kazakistan’a ve Kazakistan Üzerinden Geçilerek Diğer Ülkelere Yapılacak Transit Taşımalar:

Romanya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Fransa, İspanya, Tunus, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, Polonya, Almanya, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Belçika, Hollanda, İngiltere, Lüksemburg, İsviçre ve İrlanda ile Ülkemiz Arasında Yapılan Taşımalar:

Çok Girişli Geçiş Belgelerinin Dağıtımı

İzlenecek Güzergahlar

Leave a Reply