HAT SAYISI

hat sayisi

Hat Sayısı Nedir?

MADDE 56-

(1) B1 yetki belgesi sahiplerinin özmal koltuk kapasitelerine bağlı olarak tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunabilecekleri hatların sayısı aşağıda belirlenmiştir. Buna göre;

 • a) 150-200 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 3 adet,
 • b) 201-300 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 5 adet,
 • c) 301-400 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 6 adet,
 • ç) 401-500 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 8 adet,
 • d) 501-750 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 12 adet,
 • e) 751-1000 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 15 adet,
 • f) 1001-1250 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 18 adet,
 • g) 1251-1500 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 20 adet,
 • ğ) (Değişik: RG 23/10/2012-28450) 1500 adetten fazla özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara; 20 adet hatta ilave olarak her 100 adet özmal koltuk için ilave 1 adet, uluslararası ve/veya yurtiçi taşıma hattı verilir.

(2) D1 yetki belgesi sahiplerinin özmal koltuk kapasitelerine bağlı olarak tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunabilecekleri hatların sayısı aşağıda belirlenmiştir. Buna göre;

 • a) 150-200 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 3 adet,
 • b) 201-300 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 5 adet,
 • c) 301-400 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 6 adet,
 • ç) 401-500 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 8 adet,
 • d) 501-750 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 12 adet,
 • e) 751-1000 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 15 adet,
 • f) 1001-1250 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 18 adet,
 • g) 1251-1500 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 20 adet,
 • ğ) (Değişik: RG 23/10/2012-28450) 1500 adetten fazla özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara; 20 adet hatta ilave olarak her 100 adet özmal koltuk için ilave 1 adet, yurtiçi taşıma hattı verilir.
OKUMALISIN!  TAŞIMA HATTI

(3) D4 yetki belgesi sahiplerine tarifeli taşımalar için en fazla taşıt sayısı kadar taşıma hattı verilir.
(4) Bakanlık tarifeli kargo taşımaları için özmal taşıt sayısına bağlı olarak verilecek taşıma hattı sayısını bir genelgeyle belirler.
(5) B1 ve D1 yetki belgesi sahiplerinin, bir yerleşim yerine veya bir ülkeye yönelik taşıma hatlarında yapacağı birden fazla sefer için, faaliyette bulunacağı taşıma hattının mesafesi, taşıt belgesinde kayıtlı taşıt sayısı ve/veya sefer başına ortalama yolcu sayısı veya doluluk oranı dikkate alınarak günlük ve/veya haftalık toplam sefer sayısı belirlenir.

Yorumunuzu buraya bırakabilirsiniz...