HİZMETTEN YARARLANANLARIN HAKLARI

Hizmetten Yararlananların Hakları Nedir?

MADDE 46-

(1) Yetki belgesi sahiplerinin bu Yönetmelik kapsamında verdikleri hizmetlerden yararlananlar, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile sağlanan tüketicinin korunması haklarına sahiptirler.
(2) Yetki belgesi sahipleri hizmetten yararlananlara kusursuz hizmet vermek zorundadırlar. Kusursuz hizmet, hizmetten yararlananların hakkıdır.

OKUMALISIN!  KARAYOLUYLA YAPILACAK HAC VE UMRE

Yorumunuzu buraya bırakabilirsiniz...