ilk yardım sertifikası

4925 SAYILI KARAYOLLARI TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

Karayolları Taşıma Yönetmeliği Nedir?

Birinci Kısım

  • Başlangıç ve Temel Hükümler

İkinci Kısım

  • Yetki Belgesine İlişkin Hükümler

Üçüncü Kısım

  • Taşıma Unsurları, Taşıtlar, Terminaller ve Taşıma İşlerinde İstihdam Edilenler

Dördüncü Kısım

  • Taşıma Düzeni

Beşinci Kısım

  • Özellik Arz eden Faaliyetler
  • Tarifeli Taşımalar, Terminal İşletmeciliği ve Uluslararası Taşımalar

Altıncı Kısım

  • Denetim ve Tutanaklar, İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar

Yedinci Kısım

  • Belge Ücretleri, Yetki Devri, Çeşitli ve Son Hükümler

Leave a Reply