ilk yardım sertifikası

N TÜRÜ YETKİ BELGELERİ

N Türü Yetki Belgeleri

N Türü Yetki Belgeleri

N Türü Yetki Belgeleri Nedir?

(11) N türü yetki belgesi: Ticari amaçla nakliyat ambarı işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

N Yetki Belgesi

N Yetki Belgesi

N Yetki Belge Türleri

Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

  • a) N1 yetki belgesi:

İl içi nakliyat ambarı işletmeciliği yapacaklara verilmektedir. N1 yetki belgesi alan şirketler en az 1 ody belgesi olan personel istihdam etmeleri zorunludur.

Ayrıca N1 yetki belgesi sahipleri eşya taşımaya uygun en az 4 adet özmal birim taşıt zorunluğu bulunmaktadır. Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları dahilinde şube olarak tescil edilmiş en az 100 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmalıdır. Her bir şube içinde 30 m2’lik kapalı alanı bulunması gerekmektedir.

  • b) N2 yetki belgesi:

Yurtiçi nakliyat ambarı işletmeciliği yapacaklara, verilir. N2 yetki belgesi alan şirketler en az 1 üdy 4 ve ody 4 belgesi olan personelleri istihdam etmeleri zorunludur.

N2 yetki belgesi sahipleri eşya taşımaya uygun en az 10 tane şirketine ait taşıt zorunluğu bulunmaktadır. Merkezin bulunduğu şehirde şube olarak tescil edilmiş en az 200 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmalıdır.

İlginizi Çekebilir: P Yetki belgesi

Src Belgesi

https://nutellalike.tumblr.com/

Leave a Reply