P TÜRÜ YETKİ BELGELERİ

P Türü Yetki Belgeleri Nedir?

(12) P türü yetki belgesi: Ticari amaçla dağıtım işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

  • a) P1 yetki belgesi: İliçi dağıtım işletmeciliği yapacaklara,
  • b) P2 yetki belgesi: Yurtiçi dağıtım işletmeciliği yapacaklara, verilir.
OKUMALISIN!  BELGE ÜCRETLERİ, YETKİ DEVRİ, ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

Yorumunuzu buraya bırakabilirsiniz...