R TÜRÜ YETKİ BELGELERİ

R Türü Yetki Belgeleri Nedir?

R Türü Yetki Belgesi

(13) (Değişik: RG 23/10/2012-28450) R türü yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı alanında taşıma işleri organizatörlüğü yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

  • a) R1 yetki belgesi: Yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklara,
  • b) R2 yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklara, verilir.
OKUMALISIN!  30 HAZİRAN 2012 SRC3 BELGESİ SINAVINDA ÇIKMIŞ SORULAR

Yorumunuzu buraya bırakabilirsiniz...