SEVK İRSALİYESİ

Sevk İrsaliyesi Nedir?

Yurt içi taşımalarda, gönderen tarafından gönderilen eşya için düzenlenen; eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini, paketleme veya ambalaj şekli ile gerçek değerini belirleyen ve gönderenin beyanına dayanan ilgili mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenen belgeyi ifade eder.

Src Belgesi

SRC BELGESİ DERSLERİ

OKUMALISIN!  ŞOFÖR

Yorumunuzu buraya bırakabilirsiniz...