ŞOFÖRLERİN ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ

Şoförlerin Çalışma ve Dinlenme Süreleri

Şoförlerin Çalışma ve Dinlenme Süreleri Nedir?

MADDE 37-

(1) Şoförler ve bunları çalıştıran yetki belgesi sahipleri, çalışma ve dinlenme süreleri bakımından 20/7/1999 tarihli ve 4411 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR) ile 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümleri ve ilgili diğer mevzuata uymak zorundadırlar.

Src Belgesi

OKUMALISIN!  ÜST DÜZEY YÖNETİCİ (ÜDY)

Yorumunuzu buraya bırakabilirsiniz...