ilk yardım sertifikası

SÜRELERİN BAŞLANGICI VE BİTİŞİ

Sürelerin Başlangıcı ve Bitişi

Sürelerin Başlangıcı ve Bitişi Nedir?

MADDE 84 –

(1) Bu Yönetmelikte yer alan süreler, aksi belirtilmemiş ise, işlem tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlar. Tatil günleri sürelere dahildir. Sürenin son gününün tatil gününe rastlaması halinde, süre tatil gününü izleyen ilk iş günü mesai bitimine kadar uzar.
(2) Bu Yönetmelikte belirtilen ve belli bir süre içinde tekrarı halinde idari yaptırım gerektiren fiiller için söz konusu sürenin belirlenmesinde başlangıç tarihi olarak ilk fiilin işlendiği tarih esas alınır.

Src Belgesi 

Leave a Reply