T TÜRÜ YETKİ BELGELERİ

T Türü Yetki Belgeleri Nedir?

(14) T türü yetki belgesi: Terminal işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına verilir ve aşağıdaki türlere ayrılır:

  • a) T1 yetki belgesi: Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yolcu terminali işletmeciliği yapacaklara,
  • b) T2 yetki belgesi: Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında kalan yerleşim birimlerinde yolcu terminali işletmeciliği yapacaklara,
  • c) T3 yetki belgesi: Eşya terminali işletmeciliği yapacaklara, verilir.
OKUMALISIN!  Src Belgesi Fiyatları

Yorumunuzu buraya bırakabilirsiniz...