Etiket: denetim nedir

Denetim nedir?

DENETİM

Denetim Nedir? MADDE 70- (1) Yetki belgesi sahiplerinin Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında yer alan faaliyetleri Bakanlığın denetimine tabidir. (2)