Etiket: Geçiş Belgesi

Dağıtım Usulü ve Özel Şartlar

Dağıtım Usulü ve Özel Şartlar

Avusturya’ya veya Avusturya Üzerinden Transit Geçerek Diğer Avrupa Ülkelerine Yapılacak Taşımalar: A-Dağıtım Usulü Transit kapsamında gerçekleştirilen taşımalar için 2’şer aylık

GEÇİŞ BELGESİ

Geçiş Belgesi Nedir? Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde, akit taraflardan biri tarafından kendi topraklarına girmek ve çıkmak veya bu topraklardan transit geçmek
GEÇİCİ DURDURMA

GEÇİCİ DURDURMA

Geçici Durdurma Nedir? (Değişik: RG 23/10/2012-28450) MADDE 77- (1) Bu Yönetmelik hükümleri ile Bakanlık talimatlarına göre verilen süre içinde Bakanlığa