Etiket: Geçiş Belgesi

GEÇİŞ BELGESİ BAŞVURU

GEÇİŞ BELGESİ BAŞVURU

Geçiş Belgesi Başvuru Nedir? Madde 4: Bakanlıktan C türü, L2 ve M3 yetki belgesi almış olan ve geçiş belgesi talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler; bu Yönerge’nin “ Altıncı Kısım” başlığı altında yer alan ve …
GEÇİŞ BELGESİ DAĞITIMI YAPILACAK YERLER

GEÇİŞ BELGESİ DAĞITIMI YAPILACAK YERLER

Geçiş Belgesi Dağıtımı Yapılacak Yerler Nedir? a) Geçiş Belgelerinin dağıtımı, Bakanlığımız ile TOBB arasında 16 Nisan 2010 tarihinde yeniden revize edilen Protokol gereği; TOBB’a bağlı olarak faaliyette bulunan ve EK.1’de belirtilen Deniz Ticaret Odalarına, Ticaret …
GEÇİŞ BELGESİ YÖNERGESİ ÇOK GİRİŞLİ

GEÇİŞ BELGESİ YÖNERGESİ ÇOK GİRİŞLİ

Çok Girişli Geçiş Belgelerinin Dağıtımı A-Dağıtım Usulü 1- Almanya ve Portekiz’e ait çok girişli geçiş belgeleri; bu ülkelere bir önceki yılın ilk 11 ayı içerisinde yapılan toplam sefer sayısının ilgili ülkeye ait belge sayısına bölünerek …
GEÇİŞ BELGESİ YÖNERGESİ BULGARİSTAN

GEÇİŞ BELGESİ YÖNERGESİ BULGARİSTAN

Madde 12: Bulgaristan, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan ve Karadağ’a Yapılacak Taşımalar: A- Dağıtım Usulü Temin edilen geçiş belgeleri dönemsel kısıtlamaya tabi olmaksızın genel kullanıma açılır. Sırbistan tektip geçiş belgeleri sadece ikili taşımalara tahsis edilir. Bulgaristan …
Dağıtım Usulü ve Özel Şartlar

Dağıtım Usulü ve Özel Şartlar

Avusturya’ya veya Avusturya Üzerinden Transit Geçerek Diğer Avrupa Ülkelerine Yapılacak Taşımalar: A-Dağıtım Usulü Transit kapsamında gerçekleştirilen taşımalar için 2’şer aylık dönemler itibariyle ayrılan Avusturya geçiş belgesi sayısı, Avusturya yeşil tektip (İkili/Transit/3.ülke) geçiş belgesi kotasının 1/6 …
GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ AMACI

GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ AMACI

Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi Amacı Nedir? Amaç : Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan Uluslararası Karayolu Taşıma Anlaşmaları ve bunlara bağlı olarak imzalanan Protokoller uyarınca; Bakanlığımızca sağlanan (ikili, transit, …
GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ AFGANİSTAN

GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ AFGANİSTAN

Geçiş Belgesi Yönergesi Afganistan Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan’a Yapılan Taşımalar: Dağıtım Usulü Temin edilen geçiş belgeleri dönemsel kısıtlamaya tabi olmaksızın genel kullanıma açılır. Özbekistan tektip geçiş belgeleri ikili, transit ve 3.ülke taşımalarına tahsis …

GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ

(2013 YILI REVİZE)           GEÇİŞ BELGESİ YÖNERGESİ AMAÇ KAPSAM TANIMLAR Danışma Komisyonunun Çalışma Usulü Başvuru Geçiş Belgesi Dağıtımı Yapılacak Yerler Dağıtım Büroları Belge Dağıtımının Genel Şartları Avusturya’ya veya Avusturya Üzerinden Transit …

GEÇİŞ BELGESİ

Geçiş Belgesi Nedir? Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde, akit taraflardan biri tarafından kendi topraklarına girmek ve çıkmak veya bu topraklardan transit geçmek üzere diğer ülkede kayıtlı bir karayolu aracına verilen belgeyi ifade eder. Geçiş Belgesi Başvuru Nedir? …
GEÇİCİ DURDURMA

GEÇİCİ DURDURMA

Geçici Durdurma Nedir? (Değişik: RG 23/10/2012-28450) MADDE 77- (1) Bu Yönetmelik hükümleri ile Bakanlık talimatlarına göre verilen süre içinde Bakanlığa verilmesi gereken bilgi ve belgeleri zamanında vermeyen yetki belgesi sahiplerinden aynı mahiyetteki bilgi ve belgeler …