Etiket: yolcu bileti

yolcu bileti

YOLCU BİLETİ

Yolcu Bileti Nedir? MADDE 38- (1) Tarifeli yolcu taşımalarında yolcu bileti düzenlenir. (2) Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur. (3) (Değişik: RG 31/12/2010-27802) Yolcu biletinde, yetki belgesi sahibi taşımacının …