TAŞIMA HATTI VE TAŞIMA GÜZERGAHINA UYMA ZORUNLULUĞU

Taşıma Hattı Ve Taşıma Güzergahına Uyma Zorunluluğu Nedir?

MADDE 55-

  • (1) Tarifeli yolcu ve kargo taşımacılığı yapan yetki belgesi sahipleri, belirlenmiş olan taşıma hattı ve taşıma güzergahına yasal mücbir sebepler dışında uymak zorundadırlar.
  • (2) (Değişik: RG 23/10/2012-28450) Yetki belgesi sahiplerinin, birinci fıkraya 1 takvim yılı içerisinde 2 kez aykırı hareket ettiklerinin tespiti halinde, ilgili taşıma hattındaki faaliyeti 1 yıl süreyle durdurulur.

Yorumunuzu buraya bırakabilirsiniz...

WhatsApp WhatsApp'tan yazın