ilk yardım sertifikası

TAŞIMA İRSALİYESİ

Taşıma İrsaliyesi Nedir?

Taşıma İrsaliyesi

Taşıma faaliyetinde bulunanların, taşınmasını üstlendikleri bir veya birden çok gönderilen ve gönderene ait aynı taşıtta, aynı zamanda taşınan eşya veya kargo için ilgili mevzuat hükümleri uyarınca taşımacı tarafından düzenlenen belgeyi ifade eder.

Src Belgesi

Leave a Reply