ilk yardım sertifikası

TAŞIMACILIK FAALİYETLERİNDE GENEL KURAL

Taşımacılık Faaliyetleri

Taşımacılık Faaliyetlerinde Genel Kural Nedir?

MADDE 7-

(1) Taşımacılık faaliyetleri; ekonomik, seri, elverişli, güvenli, çevreye kötü etkisi en aza indirilecek, fert, toplum ve çevre sağlığı ile bunların güvenliğini olumsuz yönde etkilemeyecek ve kamu yararını gözetecek tarzda serbest rekabet ortamında gerçekleştirilir.

İLGİLİ YAZILAR

Leave a Reply