ilk yardım sertifikası

TEHLİKELİ MADDELERİN VE TEHLİKELİ ATIKLARIN TAŞINMASI

Tehlikeli Maddelerin Ve Tehlikeli Atıkların Taşınmas

Tehlikeli Maddelerin Ve Tehlikeli Atıkların Taşınması Nedir?

MADDE 11-

(1) Yetki belgesi sahipleri, tehlikeli madde ve tehlikeli atık taşımalarını ilgili mevzuata uygun olarak yapmak zorundadırlar.
(2) Yetki belgesi sahipleri, tehlikeli madde veya tehlikeli atık taşıyan taşıtlarının; taşıyacakları tehlikeli maddenin veya tehlikeli atığın özelliğine uygun olduğunu gösteren bilgi ve belgeler ile Tehlikeli Madde Sorumluluk Sigortası poliçesini ibraz ederek, ilgili mercilerden bu taşımalar için ayrıca izin almakla yükümlüdürler.

Karayolu ile yapılan tehlikeli mal kapsamında tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı eğitimi sitesine bakarak bilgi edinebilirsiniz.

Leave a Reply