ilk yardım sertifikası

YETKİ BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU

Yetki Belgesi Alma Zorunluluğu

Yetki Belgesi Alma Zorunluluğu Nedir?

MADDE 5-

(1) Bu Yönetmelik kapsamına giren taşımacılık, acentelik, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, dağıtım işletmeciliği, terminal işletmeciliği ve benzeri faaliyetlerde bulunacak
gerçek ve tüzel kişilerin yapacakları faaliyetlere uygun olan yetki belgesini/belgelerini Bakanlıktan almaları zorunludur.

Src Belgesi

Leave a Reply