YETKİ BELGELERİNİN VERİLMESİ VE SÜRESİ

Yetki Belgelerinin Verilmesi ve Süresi | Yetki Belgesi Alanların Faaliyete Başlama ve Ara Vermeleri | Yetki Belgelerinin Yenilenmesi | Değiştirilmesi ve Veraset Yoluyla İntikali

  • Yetki belgelerinin verilmesi
  • Yetki belgelerinin süresi
  • Yetki belgesi alanların faaliyete başlama ve ara vermeleri
  • Yetki belgelerinin yenilenmesi süreci
  • Yetki belgelerinin değiştirilmesi

Src Belgesi

OKUMALISIN!  D TÜRÜ YETKİ BELGELERİ

Yorumunuzu buraya bırakabilirsiniz...