ilk yardım sertifikası

YOLCU BİLETİ TANIMI

yolcu bileti

yolcu bileti

Yolcu Bileti Tanımı Nedir?

Yolcu Bileti: Yetki belgesi sahibi ile yolcu arasında akdedilen, yolcunun taşınması yükümlülüğünü içeren ve bu Yönetmelikle belirlenen şekil ve şartları ihtiva eden ve yolcuya verilmesi zorunlu olan belgeyi ifade eder.

Src Belgesi

Leave a Reply