YÜRÜRLÜK

yürürlük

Yürürlük Nedir?

MADDE 88 –

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Src Belgesi

OKUMALISIN!  İHLAL VE İDARİ PARA CEZASI KARAR TUTANAĞI DÜZENLENMESİ

Yorumunuzu buraya bırakabilirsiniz...