YÜRÜRLÜK

yürürlük

Yürürlük Nedir?

MADDE 88 –

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Src Belgesi

Yorumunuzu buraya bırakabilirsiniz...

WhatsApp WhatsApp'tan yazın