YÜRÜRLÜK

yürürlük

Yürürlük Nedir?

MADDE 88 –

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Src Belgesi

OKUMALISIN!  YETKİ BELGELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Yorumunuzu buraya bırakabilirsiniz...