ilk yardım sertifikası

YÜRÜTME

Yürütme Nedir?

MADDE 89 –

(1) (Değişik: RG 31/12/2011-28159) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Src Belgesi

Leave a Reply