Etiket: Geçiş Belgesi

GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ

Geçici Depolama Yeri Nedir? Eşyanın gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar gümrük idaresince geçici olarak depolanmasına izin verilen yeri ifade eder. Geçiş Belgesi Başvuru Nedir? GEÇİŞ BELGESİ DAĞITIMI YAPILACAK …