Kategori: Genel

Şube Nedir?

Ticari Taşımacılık Yapan Firmaların Şube Tanımı

Şube Nedir? Bir yetki belgesi sahibinin ticaret siciline tescil edilmiş merkezi işyeri adresi dışındaki faaliyetiyle ilgili ticaret siciline tescil edilmiş birimini ifade eder. Şube, her ticari işletmenin idari, hukuki ve ticari faaliyetlerinin bir araya geldiği …
Yetki Belgesi Türleri

YETKİ BELGESİ TÜRLERİ

4925 sayılı karayolları taşıma yönetmeliği kapsamında her hangi bir ticari taşıma yapan kurum ve kuruluşların bu yönetmelik kapsamında taşıma türü ve özelliğine göre aşağıdaki yetki belgelerini almaları yasal bir zorunluluktur. Yetki Belgesi Türleri Nedir? A …
D yetki belgesi

D TÜRÜ YETKİ BELGELERİ

D Türü Yetki Belgeleri Nedir? (4) D türü yetki belgesi: Otobüsle yurt içi yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. D Yetki Belge Türleri Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır: D1 yetki belgesi Tarifeli …
G yetki belgesi

G TÜRÜ YETKİ BELGELERİ

G Türü Yetki Belgeleri Nedir? (6) G türü yetki belgesi: Ticari amaçla eşya ve kargo taşımacılığı alanında acentelik yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır: G1 yetki belgesi Yurtiçi eşya …
K Yetki Belgesi

K TÜRÜ YETKİ BELGELERİ

K Türü Yetki Belgeleri Nedir? (8) K türü yetki belgesi: Yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır: K1 yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara verilmektedir. Sürücülerine …
L türü yetki belgesi

L TÜRÜ YETKİ BELGELERİ

L Türü Yetki Belgeleri Nedir? (9) L türü yetki belgesi: Ticari amaçla lojistik işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır: a) L1 yetki belgesi: Yurtiçi lojistik işletmeciliği yapacaklara verilmektedir. …
N Türü Yetki Belgeleri

N TÜRÜ YETKİ BELGELERİ

N Türü Yetki Belgeleri Nedir? (11) N türü yetki belgesi: Ticari amaçla nakliyat ambarı işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. N Yetki Belge Türleri Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır: a) N1 yetki belgesi: …
P yetki belgesi

P TÜRÜ YETKİ BELGELERİ

P Türü Yetki Belgeleri Nedir? (12) P türü yetki belgesi: Ticari amaçla dağıtım işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. P TÜRÜ YETKİ BELGE TÜRLERİ Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır: a) P1 yetki belgesi: …
R Yetki Belgesi

R TÜRÜ YETKİ BELGELERİ

R Türü Yetki Belgeleri Nedir? Ticari maksatla eşya taşımacılığı faaliyeti altında taşıma işleri organizatörlüğü yapacak gerçek ve tüzel olan kişilere verilir. Bu belge R1 ve R2 olmak üzere ikiye ayrılır. (13) (Değişik: RG 23/10/2012-28450) R …
T yetki belgesi

T TÜRÜ YETKİ BELGELERİ

Terminal işletmeciliği yapan işletmeler 4925 sayılı KTY ne göre çalışma alanlarına uygun olarak T Yetki belgesi almaları zorunludur. T Türü Yetki Belgeleri Nedir? (14) T türü yetki belgesi: Terminal işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişiler …