KARAYOLUYLA YAPILACAK HAC VE UMRE

Hac ve Umre 

MADDE 82-

(1) Karayoluyla yapılacak hac ve umre seyahatleri de bu Yönetmeliğin uluslararası yolcu taşımacılığı hükümlerine tabidir.

OKUMALISIN!  TERMİNAL İŞLETMECİLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Yorumunuzu buraya bırakabilirsiniz...