ilk yardım sertifikası

SİGORTA YAPTIRMA ZORUNLULUĞU

sigorta yaptirma zorunluluğu

Sigorta Yaptırma Zorunluluğu

MADDE 47-

(1) (Değişik: RG 23/10/2012-28450) Yolcu taşımalarında, yetki belgesi sahipleri; yolcular ile sürücüler ve bunların yardımcılarına gelebilecek bedeni zararlar için bu Yönetmeliğin 42nci maddesinin beşinci fıkrasından doğan sorumluluklarını sigorta ettirmek zorundadırlar.
(2) Uluslararası yolcu taşımalarında, seyahatin Türkiye hudutları dışındaki bölümü ile ilgili sigorta konusu Hazine Müsteşarlığınca yapılan düzenlemelere tabidir.

Src Belgesi

SİGORTA POLİÇESİ

Leave a Reply