ilk yardım sertifikası

İDARİ PARA CEZASI VE DİĞER İDARİ YAPTIRIMLARIN BİRLİKTE UYGULANMASI

İdari Para Cezası Ve Diğer İdari Yaptırımların Birlikte Uygulanması Nedir?

MADDE 79-

  • (1) Kanunda öngörülen idari para cezaları, Kanunda ve bu Yönetmelikte düzenlenen uyarma, geçici durdurma ve iptal gibi idarî müeyyidelerin uygulanmasına engel teşkil etmez.
  • (2) Birden fazla kabahatin bir arada işlenmesi halinde her kabahat için ayrı ayrı idari para cezası uygulanır.
  • (3) Birden fazla ihlalin bir arada işlenmesi halinde her ihlal için ayrı ayrı idari müeyyide uygulanır.

Leave a Reply