N TÜRÜ YETKİ BELGELERİ

N Türü Yetki Belgeleri Nedir?

(11) N türü yetki belgesi: Ticari amaçla nakliyat ambarı işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

  • a) N1 yetki belgesi: İl içi nakliyat ambarı işletmeciliği yapacaklara,
  • b) N2 yetki belgesi: Yurtiçi nakliyat ambarı işletmeciliği yapacaklara, verilir

Src Belgesi

OKUMALISIN!  ORTA DÜZEY YÖNETİCİ (ODY)

Yorumunuzu buraya bırakabilirsiniz...