TERMİNAL İŞLETMECİSİ TANIMI

terminal işletmenin tanımı

Terminal İşletmecisi

Bu Yönetmelikte tanımlanan bir yolcu veya eşya/kargo terminalini işleten gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

İlgili yazılar

OKUMALISIN!  TERMİNALİN BULUNMADIĞI YERLEŞİM BİRİMLERİNDE YAPILACAK UYGULAMA

Yorumunuzu buraya bırakabilirsiniz...