TERMİNAL İŞLETMECİSİ TANIMI

terminal işletmenin tanımı

Terminal İşletmecisi

Bu Yönetmelikte tanımlanan bir yolcu veya eşya/kargo terminalini işleten gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

İlgili yazılar

OKUMALISIN!  TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ

Yorumunuzu buraya bırakabilirsiniz...