ilk yardım sertifikası

GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ AFGANİSTAN

Geçiş Belgesi Yönergesi Afganistan

Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan’a Yapılan Taşımalar:

Dağıtım Usulü

Temin edilen geçiş belgeleri dönemsel kısıtlamaya tabi olmaksızın genel kullanıma açılır.

Özbekistan tektip geçiş belgeleri ikili, transit ve 3.ülke taşımalarına tahsis edilir. Özbekistan tektip geçiş belgelerinden % 15’i Özbekistan’ı transit geçerek dönüşünde Özbekistan’dan yük alacak taşıtlara ikinci bir belge olarak tahsis edilir.

3. ülke geçiş belgeleri ise, ülkemiz üzerinden transit geçilerek Özbekistan’a üçüncü ülke taşıması yapacak taşımacılara tahsis edilir.

B-Özel Şartlar

1- Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan tek tip geçiş belgeleri sadece bu ülkelere yönelik ikili taşıma yapacak taşıtlara tahsis edilir.

2- Azerbaycan ve Gürcistan’a Türkgözü ve Sarp Sınır Kapısından çıkış yaparak Özel Fatura kapsamında taşıma yapan taşıtlara, Özel Fatura arkasında gümrük muayene tescil numarası ve taşıt plakasının bulunması halinde bu ülkelere ait geçiş belgesi tahsis edilir.

3- Gürcistan tektip geçiş belgeleri, Gürcistan’a veya Gürcistan üzerinden yapılan taşımalarda adına Gürcistan çok girişli geçiş belgesi tahsis edilen firmaların çekici değişikliği yapmaları durumunda yeni taşıt kombinasyonunu gösterir kanıtlayıcı belgeleri (TIR Karnesi, Transit Gümrük Beyannamesi, Özel Fatura v.s.) dağıtım bürolarına çok girişli belge aslı ile birlikte ibraz etmeleri halinde tahsis edilir.

4- Afganistan varışlı olan taşımalara sadece Gürcistan tektip geçiş belgeleri tahsis edilir.

İran üzeri taşıma yapacak olan gabarili taşıtlara (lovbet, sal kasa vb.), Gürcistan üzeri dönüş yapmaları durumunda Gürcistan tektip geçiş belgesi tahsis edilir.

GEÇİŞ BELGESİ YÖNERGESİ

AMAÇ

KAPSAM

TANIMLAR

Danışma Komisyonunun Çalışma Usulü

Başvuru

Geçiş Belgesi Dağıtımı Yapılacak Yerler

Dağıtım Büroları

Belge Dağıtımının Genel Şartları

Avusturya’ya veya Avusturya Üzerinden Transit Geçerek Diğer Avrupa Ülkelerine Yapılacak Taşımalar:

İtalya’ya veya İtalya Üzerinden Transit Geçerek Diğer Avrupa Ülkelerine Yapılacak Taşımalar:

Makedonya ve Arnavutluk Ülkelerine Yapılacak Taşımalar:

Bulgaristan, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan ve Karadağ’a Yapılacak Taşımalar:

Rusya’ya ve Rusya Üzerinden Geçilerek Diğer Ülkelere Yapılacak Transit Taşımalar:

Ukrayna ve Beyaz Rusya’ya Yapılan Taşımalar:

Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan’a Yapılan Taşımalar:

Kazakistan’a ve Kazakistan Üzerinden Geçilerek Diğer Ülkelere Yapılacak Transit Taşımalar:

Romanya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Fransa, İspanya, Tunus, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, Polonya, Almanya, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Belçika, Hollanda, İngiltere, Lüksemburg, İsviçre ve İrlanda ile Ülkemiz Arasında Yapılan Taşımalar:

Çok Girişli Geçiş Belgelerinin Dağıtımı

İzlenecek Güzergahlar

Leave a Reply