ilk yardım sertifikası

P TÜRÜ YETKİ BELGELERİ

P yetki belgesi

P yetki belgesi türleri

P Türü Yetki Belgeleri Nedir?

(12) P türü yetki belgesi: Ticari amaçla dağıtım işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

P TÜRÜ YETKİ BELGE TÜRLERİ

Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

 • a) P1 yetki belgesi:

İliçi dağıtım işletmeciliği yapacaklara verilir.

P1 Başvuru Esasları

 1. İki tekerlekli olanlar dahil ticari veya hususi olarak kayıtlı en az 5 adet özmal motorlu taşıta,,
 2. Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde en az 100 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına,
 3. Her bir şube için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz en az 20 m2’lik kapalı alanın kullanım hakkına,
 4. En az 5 adet dağıtıcı elemana,
 5. 12.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine
  sahip olmaları şarttır.
 • b) P2 yetki belgesi:

Yurtiçi dağıtım işletmeciliği yapacaklara, verilir.

P2 Başvuru Esasları

 1. İki tekerlekli olanlar dahil ticari veya hususi olarak kayıtlı en az 30 adet özmal motorlu taşıta sahip olmaları,
 2. Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde en az 100 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları,
 3. Her bir şube için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz en az 20 m2’lik kapalı alanın kullanım hakkına sahip olmaları,
 4. En az 30 adet dağıtıcı elemana sahip olmaları,
 5. 25.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları,
 6. Şube ve/veya acente şeklinde her coğrafi bölgede ikişer ilde olmak üzere, en az 14 ilde örgütlenmelerini tamamlamış olmaları, şarttır.

NOT: P türü yetki belgesine sahip olan işletmeler; eşyayı teslim aldıkları gün itibariyle, şehir içi taşımalarda en fazla 2 gün, yurt içerisindeki taşımalarda en fazla 3 gün, yurtdışı taşımalarda ise en fazla 15 gün içerisinde taşımalılar. Belirlenen süre dahilinde teslim edilecek eşyalar muhteviyatına uygun bir şekilde alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler.

İlginizi Çekebilir: R Yetki belgesi

Leave a Reply