ilk yardım sertifikası

TERMİNALİN BULUNMADIĞI YERLEŞİM BİRİMLERİNDE YAPILACAK UYGULAMA

Terminalin Bulunmadığı Yerleşim Birimlerinde Yapılacak Uygulama

Terminalin Bulunmadığı Yerleşim Birimlerinde Yapılacak Uygulama

MADDE 61-

(1) Yolcu terminalinin bulunmadığı yerleşim birimlerinde, tarifeli yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere ilgili mahalli makamlarca yolcuların asgari ihtiyaçlarını karşılayacak fiziki şartları haiz bir yer tahsis edilir veya belirlenir. Tahsis edilen veya belirlenen bu yerle ilgili mülki veya mahalli makamlarca düzenlenen resmi belgenin tarifeli yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahibi/sahipleri tarafından Bakanlığa verilmesi halinde bu yerler ara durak veya kalkış veya varış noktası olarak kullanılabilir.

İlgili yazılar

Leave a Reply