Üst Düzey Yönetici Belgesi

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ (ÜDY)

Üst Düzey Yönetici (Üdy) Nedir? Bu Yönetmelik yönetimi faaliyeti bir gerçek ya da tüzel kişiliği temsil ediyor ve ilzamayı planlıyor ve / veya bu alanda faaliyetlerini fiilen sevk ve idare ediyor sürekli ve etkin bir …

ULUSLARARASI TAŞIMALARIN KAPSAMI

Uluslararası Taşımaların Kapsamı Nedir? MADDE 65- (1) Uluslararası yolcu ve eşya taşımaları; a) Türkiye’ye karayoluyla veya demiryoluyla herhangi bir hudut kapısından giren veya Türkiye’nin herhangi bir deniz limanına deniz yoluyla gelen yüklü karayolu taşıtlarının, herhangi …
Uluslararası Taşımacılık

ULUSLARARASI TAŞIMALAR

Uluslararası Taşımalar Nedir? Uluslararası taşımaların kapsamı Uluslararası taşıma yetkisi Sınır kapıları ve tampon bölgelerdeki yasak haller Kota uygulaması, anlaşmasız ülkelere ait taşıt izinleri ve yabancı plakalı taşıtların trafik mevzuatına uyma zorunluluğu Geçiş ücretleri https://failhatun.tumblr.com/

ULUSLARARASI TAŞIMA YETKİSİ

Uluslararası Taşıma Yetkisi Nedir? MADDE 66- (1) 65 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (c), (ç) ve (d) bentleri kapsamındaki taşımalar, uluslararası taşımacılık alanında Bakanlıktan yetki belgesi almış kişilerin taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlar ve ikili ve …

ÜÇÜNCÜ ÜLKE TAŞIMASI

Üçüncü Ülke Taşıması Nedir? Yolcu ve eşyanın bindirme, indirme, yükleme, boşaltma noktalarının taşıtın kayıtlı olduğu ülkenin dışındaki ülkeler arasında yapılan taşımaları ifade eder. https://kastukurodani.tumblr.com/

ÜCRET TARİFESİ

Ücret Tarifesi Nedir? Tarifeli taşımalarda taşıma faaliyetlerini ücret yönünden düzenleyen ve uyulması zorunlu olan belgeyi ifade eder.

ÜCRET TARİFELERİ

Ücret Tarifeleri Nedir? MADDE 57- (1) Tarifeli yolcu ve kargo taşımaları ücret tarifesine tabidir. (2) Tarifeli yolcu ve kargo taşımaları ile ilgili ücret tarifeleri, yetki belgesi sahiplerince geçerlilik süresi de belirtilmek suretiyle hazırlanır. Bu ücret …
Transit Taşıma

TRANSİT TAŞIMA

Transit Taşıma Nedir? Herhangi bir ülkede başlayan ve en az bir ülke toprakları üzerinden geçtikten sonra bir başka ülkede sona eren, başlama ve sona erme ülkeleri dışında kalan ülkeler üzerinden yapılan yolcu veya eşya taşımalarını …