ÜÇÜNCÜ ÜLKE TAŞIMASI

Üçüncü Ülke Taşıması Nedir? Yolcu ve eşyanın bindirme, indirme, yükleme, boşaltma noktalarının taşıtın kayıtlı olduğu ülkenin dışındaki ülkeler arasında yapılan taşımaları ifade eder.

ÜCRET TARİFESİ

Ücret Tarifesi Nedir? Tarifeli taşımalarda taşıma faaliyetlerini ücret yönünden düzenleyen ve uyulması zorunlu olan belgeyi ifade eder.

ÜCRET TARİFELERİ

Ücret Tarifeleri Nedir? MADDE 57- (1) Tarifeli yolcu ve kargo taşımaları ücret tarifesine tabidir. (2) Tarifeli yolcu ve kargo taşımaları ile ilgili ücret tarifeleri, yetki belgesi sahiplerince geçerlilik süresi de belirtilmek suretiyle hazırlanır. Bu ücret …
Transit Taşıma

TRANSİT TAŞIMA

Transit Taşıma Nedir? Herhangi bir ülkede başlayan ve en az bir ülke toprakları üzerinden geçtikten sonra bir başka ülkede sona eren, başlama ve sona erme ülkeleri dışında kalan ülkeler üzerinden yapılan yolcu veya eşya taşımalarını …

TERMİNALLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN FİZİKİ ÖZELLİKLER

Terminallerin Sahip Olması Gereken Fiziki Özellikler Nedir? MADDE 33- (1) Terminallerde bulunması gereken asgari fiziki özelliklerin aşağıda belirtilen şekilde olması şarttır: a) Yurtiçi ve uluslararası yolcu terminalleri; 1) Terminallerin en az 2.000 m2 alan üzerinde, …

TERMİNALLERDE YER BULUNMAMASI HALİNDE YAPILACAK UYGULAMA

Terminallerde Yer Bulunmaması Halinde Yapılacak Uygulama Nedir? MADDE 62- (1) Yolcu terminallerinde yer bulunmaması veya terminal işletmecileri tarafından yer tahsis edilememesinin/edilmemesinin belgelenmesi hallerinde; bu Yönetmeliğin 61 inci maddesi hükümleri uygulanır. İlgili yazılar Terminal İşletmecisi Terminal …

TERMİNALLER İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR

Terminaller İle İlgili Genel Kurallar Nedir? MADDE 32- (1) Karayolu taşımacılık faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası ve temel altyapısı olan ve bu Yönetmelik kapsamında şehirlerarası, yurtiçi ve uluslararası alanda faaliyet gösteren yetki belgesi sahipleri ile bunların …
Terminaller

TERMİNALLER

Terminaller Nedir? Terminaller ile ilgili genel kurallar Terminallerin sahip olması gereken fiziki özellikler İlgili yazılar Terminal İşletmecisi Terminal İşletmeciliği Nedir? Terminal İşletmecilerinin Yükümlülükleri Terminal Kullanma Zorunluluğu ve Ara Duraklar Terminal Ücretleri Nedir? Terminalin Bulunmadığı Yerleşim …