ilk yardım sertifikası

YETKİ BELGESİ TÜRLERİ

Yetki Belgesi Türleri

Yetki Belgesi Türleri

4925 sayılı karayolları taşıma yönetmeliği kapsamında her hangi bir ticari taşıma yapan kurum ve kuruluşların bu yönetmelik kapsamında taşıma türü ve özelliğine göre aşağıdaki yetki belgelerini almaları yasal bir zorunluluktur.

Yetki Belgesi Türleri Nedir?

Ticari amaçla otomobille yurtiçi veya uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

Otobüsle uluslararası ve yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

Uluslararası ve yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

Otobüsle yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

Ticari amaçla yolcu taşımacılığı alanında acentelik yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

Ticari amaçla eşya ve kargo taşımacılığı alanında acentelik yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

Ticari amaçla eşya taşımacılığı alanında komisyonculuk yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

Yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

Ticari amaçla lojistik işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

Tarifeli olarak ticari amaçla kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

Ticari amaçla nakliyat ambarı işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

Ticari amaçla dağıtım işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

Ticari amaçla eşya taşımacılığı alanında taşıma işleri organizatörlüğü yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

Terminal işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına verilir.

Src Belgesi

Leave a Reply