Terminaller

TERMİNALLER

Terminaller Nedir? Terminaller ile ilgili genel kurallar Terminallerin sahip olması gereken fiziki özellikler İlgili yazılar Terminal İşletmecisi Terminal İşletmeciliği Nedir?

TERMİNAL ÜCRETLERİ

Terminal Ücretleri Nedir? MADDE 64- (1) Terminal işletmecileri tarafından, terminalin bakımı, onarımı, korunması ve işletme giderlerinin karşılanması ve kâr amacıyla;

TERMİNAL İŞLETMECİSİ TANIMI

Terminal İşletmecisi Bu Yönetmelikte tanımlanan bir yolcu veya eşya/kargo terminalini işleten gerçek veya tüzel kişileri ifade eder. İlgili yazılar Terminal
Terminal İşletmeciliği

TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ

Terminal İşletmeciliği Nedir? Terminal işletmecilerinin yükümlülükleri Terminal ücretleri İlgili yazılar Terminal İşletmecisi Terminal İşletmeciliği Nedir? Terminal İşletmecilerinin Yükümlülükleri Terminal Kullanma
Src Belgeleri

SRC BELGESİ

Src Belgesi Nedir? Ticari taşıt kullanan sürücüleri sürücü belgesi, psikoteknik ve src belgesi olmadan araç kullanmaları yasaktır. Src belgesi olmadan