TERMİNALİN BULUNMADIĞI YERLEŞİM BİRİMLERİNDE YAPILACAK UYGULAMA

Terminalin Bulunmadığı Yerleşim Birimlerinde Yapılacak Uygulama MADDE 61- (1) Yolcu terminalinin bulunmadığı yerleşim birimlerinde, tarifeli yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere ilgili mahalli makamlarca yolcuların asgari ihtiyaçlarını karşılayacak fiziki şartları haiz bir yer tahsis edilir veya belirlenir. …

TERMİNAL ÜCRETLERİ

Terminal Ücretleri Nedir? MADDE 64- (1) Terminal işletmecileri tarafından, terminalin bakımı, onarımı, korunması ve işletme giderlerinin karşılanması ve kâr amacıyla; a) Yetki belgesi sahiplerinin taşıt belgelerine kayıtlı her taşıt başına sadece terminal çıkışlarında makul bir …

TERMİNAL KULLANMA ZORUNLULUĞU VE ARA DURAKLAR

Terminal Kullanma Zorunluluğu ve Ara Duraklar Nedir? İlgili yazılar Terminal İşletmecisi Terminal İşletmeciliği Nedir? Terminal İşletmecilerinin Yükümlülükleri Terminal Kullanma Zorunluluğu ve Ara Duraklar Terminal Ücretleri Nedir? Terminalin Bulunmadığı Yerleşim Birimlerinde Yapılacak Uygulama Terminaller Nedir? Terminaller …

TERMİNAL İŞLETMECİSİ TANIMI

Terminal İşletmecisi Bu Yönetmelikte tanımlanan bir yolcu veya eşya/kargo terminalini işleten gerçek veya tüzel kişileri ifade eder. İlgili yazılar Terminal İşletmecisi Terminal İşletmeciliği Nedir? Terminal İşletmecilerinin Yükümlülükleri Terminal Kullanma Zorunluluğu ve Ara Duraklar Terminal Ücretleri …
Terminal İşletmeciliği

TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ

Terminal İşletmeciliği Nedir? Terminal işletmecilerinin yükümlülükleri Terminal ücretleri İlgili yazılar Terminal İşletmecisi Terminal İşletmeciliği Nedir? Terminal İşletmecilerinin Yükümlülükleri Terminal Kullanma Zorunluluğu ve Ara Duraklar Terminal Ücretleri Nedir? Terminalin Bulunmadığı Yerleşim Birimlerinde Yapılacak Uygulama Terminaller Nedir? …

TERMİNAL İŞLETMECİLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Terminal İşletmecilerinin Yükümlülükleri Nedir? MADDE 63- (1) Terminal işletmecileri; a) Terminallerde faaliyet gösteren taşımacı ve acenteler ile diğer işletmecilere fatura ettikleri ortak giderlerle ilgili şeffaf olmak ve bu hususta yeterli, açık ve anlaşılır bilgi vermekle, …

TEHLİKELİ MADDELERİN VE TEHLİKELİ ATIKLARIN TAŞINMASI

Tehlikeli Maddelerin Ve Tehlikeli Atıkların Taşınması Nedir? MADDE 11- (1) Yetki belgesi sahipleri, tehlikeli madde ve tehlikeli atık taşımalarını ilgili mevzuata uygun olarak yapmak zorundadırlar. (2) Yetki belgesi sahipleri, tehlikeli madde veya tehlikeli atık taşıyan …
Src Belgeleri

SRC BELGESİ

Src Belgesi Nedir? Ticari taşıt kullanan sürücüleri sürücü belgesi, psikoteknik ve src belgesi olmadan araç kullanmaları yasaktır. Src belgesi olmadan araç kullanan sürücülere denetimle ilgili kuruluşların personlerlleri tarafından idari para cezası uygulanır.Cezaya maruz kalmamak için …

TAŞITLARIN YAŞI, CİNSİ VE DİĞER ŞARTLAR

Taşıtların Yaşı, Cinsi Ve Diğer Şartlar Nedir? MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki taşımalarda kullanılacak taşıtların aşağıdaki şartlara uygun olması gerekir. Buna göre; a) Yolcu taşımalarında; 1) A1 ve A2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine …