ATIL KAPASİTE

Atıl Kapasite Nedir? Karayolu taşımacılık piyasasında, taşıt veya işletmeci sayısı bakımından, talebe göre arzın fazla olmasını ifade eder. SRC BELGESİ DERSLERİ SRC BELGESİ FİYATLARI ULUSLARARASI TAŞIMALAR

ASGARİ KAPASİTE NEDİR?

Asgari Kapasite Şartının Kaybedilmesi Ve Buna İlişkin Kurallar MADDE 23- (1) Yetki belgesi sahipleri;  a) (Değişik: RG 31/12/2011-28159) Yetki belgesi alındıktan sonra taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarının kazaya uğraması, yanması, hurdaya ayrılması veya benzer bir mücbir sebepten …

ARA DURAK

Ara Durak Nedir? Ara durak hakkında bilgiler: Tarifeli yolcu taşımacılığında, kalkış noktası ile varış noktası arasında bulunan, yolcuların asgari ihtiyaçlarının karşılandığı ve yolcu indirilip bindirilen yeri ifade eder. SRC BELGESİ DERSLERİ SRC BELGESİ FİYATLARI ULUSLARARASI …

ANTREPO

Antrepo Nedir? Antrepo hakkında bilgiler: Gümrük mevzuatı hükümlerine göre açılmasına izin verilen ve gümrük idaresine verilen beyannameyle gümrük idaresi gözetimi ve denetimi altında eşyanın muhafaza edildiği yeri ifade eder. Src Belgesi 4925 Sayılı Karayolları Taşıma …

AMBAR

Ambar Nedir? Ambar hakkında bilgiler: Eşyanın kapalı alanda muhafaza edilmesine uygun olan yeri ifade eder. Src Belgesi

4925 SAYILI KARAYOLLARI TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

4925 Sayılı Karayolları Taşıma Yönetmeliği Amacı 4925 sayılı karayolları taşıma yönetmeliği hakkında bilgiler: MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, karayolu taşımacılık faaliyetlerini ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek; taşımacılık faaliyetlerinde düzeni ve güvenliği sağlamak; taşımacı, acente, …

ACENTELERİN SÖZLEŞME YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Acentelerin Sözleşme Yükümlülükleri Nelerdir? MADDE 44- (1) Acenteler, adlarına bilet satışı veya taşıma senedi tanzim edecekleri yetki belgesi sahipleriyle, acentelik sözleşmesi yaparak bunları yetki belgelerine kayıt ettirmek zorundadırlar. Acenteler, sadece sözleşme yaparak yetki belgelerine kayıt …

A TÜRÜ YETKİ BELGELERİ

A Türü Yetki Belgesi Nedir? A türü yetki belgesi hakkında bilgiler: MADDE 6- (Değişik: RG 23/10/2012-28450) (1) A türü yetki belgesi: Ticari amaçla otomobille yurtiçi veya uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. …