SİGORTA POLİÇESİ

Sigorta Poliçesinin Aslının Verilmesi Zorunluluğu MADDE 50- (1) Yetki belgesi sahipleri, taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarına ait Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası ile Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası poliçelerini, geçerlilik süreleri sona …

SİGORTA

Sigorta Nedir? Sigorta yaptırma zorunluluğu Yapılması zorunlu sigortalar Sigortasız taşıma yapılamayacağı Sigorta poliçesinin aslının verilmesi zorunluluğu Src Belgesi Sevk İrsaliyesi Nedir?

SEVK İRSALİYESİ

Sevk İrsaliyesi Nedir? Yurt içi taşımalarda, gönderen tarafından gönderilen eşya için düzenlenen; eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini, paketleme veya ambalaj şekli ile gerçek değerini belirleyen ve gönderenin beyanına dayanan ilgili mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenen belgeyi ifade …

ŞEHİR İÇİ

Şehir İçi Nedir? Bir şehrin belediye sınırları içinde kalan alanı ifade eder. Src Belgesi SRC BELGESİ DERSLERİ

DENETİMLE GÖREVLİ VE YETKİLİ KILINANLAR

Denetimle Görevli Ve Yetkili Kılınanlar Ve Bunlarla İlgili Hususlar MMADDE 72- (1) Kanunda yazılı idarî para cezalarını uygulamaya Kanunun 27 nci maddesinde belirtilen kişiler yetkilidir. (2) (Değişik: RG 31/12/2011-28159) İhlal tutanağı düzenleyebilecek personel aşağıda sayılmıştır: …

DENETİMLE GÖREVLİ VE YETKİLİ KURULUŞLAR

Denetimle Görevli Ve Yetkili Kuruluşlar Nelerdir? MADDE 72- (1) Kanunda yazılı idarî para cezalarını uygulamaya Kanunun 27 nci maddesinde belirtilen kişiler yetkilidir. (2) (Değişik: RG 31/12/2011-28159) İhlal tutanağı düzenleyebilecek personel aşağıda sayılmıştır: a) Bakanlıkça Yetkili …

DENETİM VE TUTANAKLAR

Denetim ve Tutanaklar, İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar Denetim ve Tutanaklar Denetim Denetimle görevli ve yetkili kuruluşlar Denetimle görevli ve yetkili kılınanlar ve bunlarla ilgili hususlar İhlal ve idari para cezası karar tutanağı …
Denetim nedir?

DENETİM

Denetim Nedir? MADDE 70- (1) Yetki belgesi sahiplerinin Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında yer alan faaliyetleri Bakanlığın denetimine tabidir. (2) Bakanlık yapacağı denetimleri; kendisinin yanı sıra, Kanunun 35 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak bu Yönetmeliğin …

4925 SAYILI KARAYOLLARI TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

Başlangıç ve Temel Hükümler Dayanak MADDE 3- (1) (Değişik: RG 31/12/2011-28159) Bu Yönetmelik; 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri …