C TÜRÜ YETKİ BELGELERİ

C Türü Yetki Belgeleri Nelerdir? (3) C türü yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır: a) C1 yetki belgesi: Sadece kendi esas iştigal …

BÜYÜK OTOBÜS

Büyük Otobüs Nedir?           Şoförü dahil 15 adetten fazla oturma yeri olan otobüsü ifade eder. Src Belgesi

BİRİM TAŞIT

Birim Taşıt Nedir? Birim taşıt hakkında bilgiler: Yarı römorkuyla veya römorkuyla birlikte çekiciyi veya araç tescil belgesinde “römork takabilir” ifadesi varsa römorkuyla birlikte veya tek başına kamyonu veya tek başına kamyoneti ifade eder. Src Belgesi …

BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ VE TEMEL HÜKÜMLER

Başlangıç Hükümleri Amaç | Kapsam | Dayanak | Tanımlar Temel Hükümler Yetki belgesi alma zorunluluğu | Yetki belgesi türleri | Taşımacılık faaliyetlerinde genel kural Mevzuata uygun taşımacılık faaliyeti yapılması ve yasaklar | Taşımacılık faaliyetlerinde hizmetin sürekliliği ve …

BİLGİ PAYLAŞIMI

Bilgi Paylaşımı Nedir? MADDE 52- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetler, bu faaliyetleri yürüten gerçek ve tüzel kişiler ile kullanılan araçlara ait Bakanlıkça elektronik ortamda tutulan verilerin ilgili kamu idareleriyle; ilgili kamu idarelerince elektronik ortamda tutulan …

BİLDİRİM

Bildirim Nedir? MADDE 85- (1) Bu Yönetmeliğe göre geçici durdurma ve iptallere ilişkin gönderilen bildirim yazılarının alıcısına ulaştırılamayıp iade edilmesi halinde, bildirim yazısının içeriği ulusal bir gazetede bir kez yayımlanır. Yayım tarihini takip eden yedi …

RESMİ BELGE ÜZERİNDE TAHRİFAT

Resmi Belge Üzerinde Tahrifat Yapılması Resmi belge üzerinde tahrifat yapılması hakkında bilgiler: MADDE 21- (1) Uluslararası ikili ve çok taraflı anlaşmalarla temin edilen belgeler ile Bakanlıkça verilen yetki belgesi, taşıt belgesi, taşıt kartı ve diğer …

BELGE ÜCRETLERİ

Belge Ücretleri Nedir? MADDE 80- (1) Bakanlıkça verilecek yetki belgeleri ve taşıt kartlarından bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı Ücret Tablosunda belirtilen ücretler alınır. Ücreti alınmadan yetki belgeleri ve taşıt kartları verilmez. Yetki belgesinin …

BAKANLIK

Bakanlık Nedir? Bakanlıkların, belli bir konu hakkında (Sağlık, eğitim, maliye vb.) devlet işlerini yöneten kuruluşlardır. Her bakanlığında bir bakanı vardır ve bu bakanlar belli bir tarihte bir araya gelerek Başbakan’ın başkanlığında devlet sorunlarını birlikte tartışıp …

B TÜRÜ YETKİ BELGELERİ

B Türü Yetki Belgeleri Nedir? B türü yetki belgesi: Otobüsle uluslararası ve yurt içi yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır: a) B1 yetki belgesi: Tarifeli olarak uluslararası …