ilk yardım sertifikası

SİTE HARİTASI

site haritası

Anasayfa

Src Belgesi
Src Belgesi 1
Src Belgesi 2
Src Belgesi 3
Src Belgesi 4
Src Belgesi 5
Src Müfredatı

Başlangıç ve Temel Hükümler

Başlangıç

Amaç

Kapsam

Dayanak

Tanımlar

Temel Hükümler

Yetki belgesi alma zorunluluğu

Yetki belgesi türleri

Taşımacılık faaliyetlerinde genel kural

Mevzuata uygun taşımacılık faaliyeti yapılması ve yasaklar

Taşımacılık faaliyetlerinde hizmetin sürekliliği ve engellenemeyeceği

Sınırlamalar, kısıtlamalar ve geçici düzenlemeler

Tehlikeli maddelerin ve tehlikeli atıkların taşınması

Yetki Belgesine İlişkin Hükümler

Yetki Belgesi Alma ve Yenileme Şartları & Gerekli Belgeler

Yetki belgesi almanın veya yenilemenin genel şartları

Yetki belgesi almanın veya yenilemenin özel şartları

Yetki belgesi almak ve yenilemek için gerekli belgeler

Yetki Belgelerinin Verilmesi ve Süresi

Yetki Belgesi Alanların Faaliyete Başlama ve Ara Vermeleri, Yetki Belgelerinin Yenilenmesi

Yetki Belgesinin Değiştirilmesi ve Veraset Yoluyla İntikali

Belgeler Üzerinde Tahrifat Yapılması

Yetki Belgelerinin Devredilemeyeceği ve Birleşmeler

Asgari Kapasite Şartının Kaybedilmesi ve Buna İlişkin Kurallar

Taşıma Unsurları

Taşıtlar:

Taşıtların yaşı, cinsi ve diğer şartlar

Taşıtların özmal veya sözleşmeli olarak kullanılması

Taşıtların sadece bir yetki belgesine kayıtlı olma zorunluluğu

Sözleşmeli taşıtlar için yapılacak sözleşmelerde uyulacak kurallar

Taşıtlarda taşıt kartı bulundurma zorunluluğu ve taşıt kartında yer alacak bilgiler

Taşıt belgelerine kayıtlı taşıtların kullanılması ve istisnai haller

Taşıtlarda tadilat ve yakıt depoları

Terminaller

Terminaller ile ilgili genel kurallar

OKUMALISIN!  TERMİNAL ÜCRETLERİ

Terminallerin sahip olması gereken fiziki özellikler

Taşıma İşlerinde İstihdam Edilenler

Taşıma işlerinde nitelikli ve yeterli personel istihdamı

Taşıma işlerinde istihdam edilenlerin hakları ve sorumlulukları

Şoförlerde aranacak nitelik ve şartlar

Şoförlerin çalışma ve dinlenme süreleri

Taşıma Düzeni

Yolcu Bileti

Taşıma Sözleşmesi

Bagaj

Taşıma Senedi ve Sevk İrsaliyesi

Sorumluluk, Yükümlülük ve Haklar

Yetki belgesi sahiplerinin sorumlulukları

Yetki belgesi sahiplerinin yükümlülükleri

Acentelerin sözleşme yükümlülükleri

Gönderenin, yolcunun, şoför ve diğer personelin sorumluluğu

Hizmetten yararlananların hakları

Sigorta

Sigorta yaptırma zorunluluğu

Yapılması zorunlu sigortalar

Sigortasız taşıma yapılamayacağı

Sigorta poliçesinin aslının verilmesi zorunluluğu

İstatistik

Bilgi paylaşımı

Kamu hizmeti yükümlülüğü ve sözleşmesi

Olağanüstü hal ve savaşta taşımanın planlanması

Özellik Arz eden Faaliyetler

Tafifeli Taşımalar

Taşıma hattı ve taşıma güzergahına uyma zorunluluğu

Hat sayısı

Ücret tarifeleri

Zaman tarifeleri

Tarifelere uyma zorunluluğu

Terminal kullanma zorunluluğu ve ara duraklar

Terminalin bulunmadığı yerleşim birimlerinde yapılacak uygulama

Terminallerde yer bulunmaması halinde yapılacak uygulama

Terminal İşletmeciliği

Terminal işletmecilerinin yükümlülükleri

Terminal ücretleri

Uluslararası Taşımacılar

Uluslararası taşımaların kapsamı

Uluslararası taşıma yetkisi

Sınır kapıları ve tampon bölgelerdeki yasak haller

Kota uygulaması, anlaşmasız ülkelere ait taşıt izinleri ve yabancı plakalı taşıtların trafik mevzuatına uyma zorunluluğu

Geçiş ücretleri

Denetim ve Tutanaklar ve Diğer Cezalar

Denetim ve Tutanaklar Denetim

Denetimle görevli ve yetkili kuruluşlar

Denetimle görevli ve yetkili kılınanlar ve bunlarla ilgili hususlar

OKUMALISIN!  KISA UNVAN

İhlal ve idari para cezası karar tutanağı düzenlenmesi

Tutanakları düzenleyenlerin yükümlülüğü ve tutanakların muhafazası

İdari Para Cezaları

Diğer İdari Yaptırımlar Uyarma

Geçici durdurma

İptal

İdari Para Cezası ve Diğer İdari Yaptırımların Birlikte Uygulanması

Ücretler ve Son Hükümler

Belge Ücretleri

Yetki Devri

Çeşitli ve Son Hükümler

Karayoluyla yapılacak hac ve umre

Hüküm bulunmayan haller

Sürelerin başlangıcı ve bitişi

Bildirim

Olağanüstü şartlarda yapılacak düzenlemeler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

Yürürlük

Yürütme

Geçiş Belgesi Yönergesi

Leave a Reply