TEHLİKELİ MADDELERİN VE TEHLİKELİ ATIKLARIN TAŞINMASI

Tehlikeli Maddelerin Ve Tehlikeli Atıkların Taşınması Nedir? MADDE 11- (1) Yetki belgesi sahipleri, tehlikeli madde ve tehlikeli atık taşımalarını ilgili mevzuata uygun olarak yapmak zorundadırlar. (2) Yetki belgesi sahipleri, tehlikeli madde veya tehlikeli atık taşıyan …
Src Belgeleri

SRC BELGESİ

Src Belgesi Nedir? Ticari taşıt kullanan sürücüleri sürücü belgesi, psikoteknik ve src belgesi olmadan araç kullanmaları yasaktır. Src belgesi olmadan araç kullanan sürücülere denetimle ilgili kuruluşların personlerlleri tarafından idari para cezası uygulanır.Cezaya maruz kalmamak için …

TAŞITLARIN YAŞI, CİNSİ VE DİĞER ŞARTLAR

Taşıtların Yaşı, Cinsi Ve Diğer Şartlar Nedir? MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki taşımalarda kullanılacak taşıtların aşağıdaki şartlara uygun olması gerekir. Buna göre; a) Yolcu taşımalarında; 1) A1 ve A2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine …
TAŞITLARIN ÖZMAL VEYA SÖZLEŞMELİ OLARAK KULLANILMASI

TAŞITLARIN ÖZMAL VEYA SÖZLEŞMELİ OLARAK KULLANILMASI

Taşıtların Özmal veya Sözleşmeli Olarak Kullanılması Nedir? MADDE 25- (1) 24 üncü maddedeki şartlara uygun olmak kaydıyla, taşımalarda kullanılacak taşıtların özmal veya sözleşmeli olarak kullanılmasına ilişkin kurallar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. a) Yolcu taşımalarında; 1) A1, …
Taşıt Kartı Bulundurma Zorunluluğu

TAŞITLARDA TAŞIT KARTI BULUNDURMA ZORUNLULUĞU

Taşıtlarda Taşıt Kartı Bulundurma Zorunluluğu Ve Taşıt Kartında Yer Alacak Bilgiler MADDE 29- (1) Yetki belgesi sahipleri, taşıt kartlarının asıllarını taşıtlarında bulundurmak zorundadırlar. (2) Taşıt kartları düzenlenirken, taşıt kartına, yetki belgesi sahibinin ticari unvanı, yetki …
TAŞITLARDA TADİLAT VE YAKIT DEPOLARI

TAŞITLARDA TADİLAT VE YAKIT DEPOLARI

Taşıtlarda Tadilat Ve Yakıt Depoları Nedir? MADDE 31- (1) Araçlarda yapılan tadilatların 28/11/2008 tarihli ve 27068 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğe uygun ve Araç Tescil Belgesine işlenmiş olması zorunludur. …

TAŞITLAR

Taşıtlar Nedir? Taşıtların yaşı, cinsi ve diğer şartlar Taşıtların özmal veya sözleşmeli olarak kullanılması Taşıtların sadece bir yetki belgesine kayıtlı olma zorunluluğu Sözleşmeli taşıtlar için yapılacak sözleşmelerde uyulacak kurallar Taşıtlarda taşıt kartı bulundurma zorunluluğu ve …

TAŞIT KATARI

Taşıt Katarı Nedir? Karayolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış en az bir çeken ve en çok iki çekilen römork veya bir yarı römork ile bir römorktan oluşan aracı, İfade Eder İLGİLİ YAZILAR Taşıtlarda …
Taşıt Kartı

TAŞIT KARTI

Taşıt Kartı Nedir? Bir taşıtın yalnız bir yetki belgesinde kayıtlı olduğunu ve bu yetki belgesi altında çalıştırılabileceğini gösteren belgeyi ifade eder. İLGİLİ YAZILAR Taşıtlarda Taşıt Kartı Bulundurma Zorunluluğu Taşıtlar, Terminaller ve Taşıma İşlerinde İstihdam Edilenler …