ilk yardım sertifikası

H TÜRÜ YETKİ BELGELERİ

H Türü Yetki Belgeleri Nedir?

H türü yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı alanında komisyonculuk yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

H Türü Yetki Belgesi

H Türü Yetki Belgesi

  • H1 yetki belgesi:

Yurtiçi eşya taşımacılığı alanında komisyonculuk yapacaklara verilir. H1 Yetki Belgesi aracılık yapan gerçek veya tüzel kişilere verilen belge türüdür. H1 onay belgesi ile yurt içinde ticari amaçlı eşya taşımacılığı yapılabilmektedir. H1 tescil belgesine araç eklenmesi mümkün değildir. Aynı zamanda H1 uygunluk belgesine sahip olmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin de belirli şartları taşıması gerekmektedir. Örneğin H1 uygunluk belgesi alabilmek için gerçek veya tüzel kişilerin vergi veya oda belgesine sahip olması zorunludur. Aynı zamanda yurt içi eşya taşımacılığı alanında brokerlik yapan tarafların da yirmi bin Türk lirası sermayeye sahip olmaları gerekmektedir.

H1 yetki belgesine sahip gerçek veya tüzel kişiler kendi hesaplarına taşıma yapamazlar. Aynı zamanda taşımayı başkasına yaptırmanız veya taşıma faturası düzenlemeniz de mümkün değildir. H1 yeterlilik belgesine sahip kişileri sınırlayan bir diğer sorun ise C1 ve C2 uygunluk belgesine sahip kişilerle anlaşma ya da sözleşme alamamalarıdır. H1 onay belgesi nereden alınır diye sorulduğunda; Cevap şu olabilir: “H1 yetki belgesi Ulaştırma Bakanlığına bağlı bölge müdürlükleri tarafından alınır.” H1 yetki belgesinin kapsamına bakıldığında sadece gerçek veya tüzel kişiler tarafından aracılık amacıyla kullanılabileceği ortaya çıkmaktadır. taşımacılık sektöründe. Bu belgeye sahip olan gerçek veya tüzel kişiler, söz konusu belgeyi başka faaliyetlerde kullanamazlar. H1 onay belgesinin geçerlilik süresi beş yıldır.

  • H2 yetki belgesi:

Uluslararası ve yurtiçi eşya taşımacılığı alanında komisyonculuk yapacaklara, verilir. Cevabı şu şekilde cevaplanabilir: “Yurtiçi yük taşımacılığı alanında brokerlik görevinin yanı sıra, bu işlemin uluslararası ölçekte yapılmasına olanak sağlayan bir yetki belgesidir.” H2’ye araç eklenemez. Gerçek ve tüzel kişilere verilen tescil belgesi. H2 uygunluk belgesi almak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin zorunlu şartlarından biri de vergi ve oda belgelerine sahip olmaktır.

H2 yetki belgesi alabilmek için kişi veya şirketlerin sermayesinin kırk bin Türk lirası olması gerekmektedir. Tarafların H2 Yetki Belgesi sahibi olabilmesi için bir diğer şart ise tarafların bu göreve uygun ofis kullanma hakkına sahip olmalarıdır. H2 uygunluk belgesine sahip kişiler kendi adlarına ve hesaplarına taşıma yapamazlar. Aynı zamanda taşımayı başkasına yaptıramaz ve taşıma faturası düzenleyemez.

İlginizi Çekebilir: G türü yetki belgesi

Leave a Reply