YETKİ BELGESİ

Yetki Belgesi Nedir?

Bu Yönetmelik kapsamında bir faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişilere çalışma izni veren ve Bakanlıkça düzenlenen belgeyi ifade eder.

Src Belgesi

Yorumunuzu buraya bırakabilirsiniz...