YETKİ BELGESİ

Yetki Belgesi Nedir?

Bu Yönetmelik kapsamında bir faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişilere çalışma izni veren ve Bakanlıkça düzenlenen belgeyi ifade eder.

Src Belgesi

OKUMALISIN!  KAMYON

Yorumunuzu buraya bırakabilirsiniz...