ilk yardım sertifikası

TAŞIMA İŞLERİNDE NİTELİKLİ VE YETERLİ PERSONEL İSTİHDAMI

Taşıma İşlerinde Nitelikli Ve Yeterli Personel İstihdamı Nedir?

MADDE 34-

  • (1) Yetki belgesi sahipleri, faaliyetleri süresince hizmetlerini yürütebilecek niteliklere sahip ve yeterli sayıda personel bulundurmakla yükümlüdürler.
  • (2) Yetki belgesi sahipleri, nitelikli ve yeterli sayıda personel istihdam etmemeleri durumunda doğacak her türlü zarardan sorumludurlar.
  • (3) 3/9/2004 tarihli ve 25572 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği hükümleri saklıdır.

Taşıma İşlerinde İstihdam Edilenler

Twitter adresimiz:  twitter.com/srcbelgesi123

Leave a Reply